معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۸۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از اوایل شهریورماه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از اوایل شهریورماه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: بصورت دو کارگاه یک روزه (شروع از اواخر مردادماه)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ (شروع از اوایل شهریورماه)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: بصورت نیمه خصوصی. تعیین زمان برگزاری با هماهنگی استاد و دانشجویان (شروع از اوایل شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه - ساعت ۱۲ تا ۱۶:۳۰ (شروع از اوایل شهریور ماه)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه - ساعت ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۷ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه - ساعت ۱۳ تا ۱۶ (شروع از اواخر شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه - ساعت ۱۲ تا ۱۶ (شروع از اوایل شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه - ساعت ۹ تا ۱۲ (شروع از اوایل شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه و جمعه - ساعت ۸ تا ۱۱ (شروع از اوایل شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه - ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ (شروع از اوایل شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه - ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰ (شروع از اواخر شهریورماه)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه، يکشنبه و سه‌شنبه - ساعت ۸ تا ۱۲ (شروع از اواخر مردادماه)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه و سه‌شنبه - ساعت ۱۶:۴۵ تا ۲۰:۳۰ (شروع از اواخر مردادماه)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۹ (تاریخ شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۷ ساعت
زمان برگزاری: (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 5تا 8 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام