ویدیوی تحقیق در عملیات ۱ - ویژه کنکور صنایع

زمان برگزاری: ویدیوها طبق برنامه موسسه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. هزینه کلاس: ۶۸۸ هزار تومان    ۵۱۶ هزار تومان    تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز

مدت: ۵۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. فیلم این کلاس صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.

توضیحات

ویدیوی تحقیق در عملیات ۱ - ویژه کنکور صنایع