مرتضی داودنبی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی مالی
                  تربیت مدرس
مرتضی داودنبی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مالی - تربیت مدرس
کلاس‌های برگزار شده: ۲۷ تعداد دانشجویان: ۲۳۸۷

دانشجوی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران