پکیج ویدیوی تحقیق در عملیات ۱ و ۲ - ویژه کنکور صنایع

زمان برگزاری: ویدیوها طبق برنامه موسسه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان    ۵۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان    تخفیف جشنواره بهاری

مدت: ۱۰۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. فیلم این کلاس صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.

توضیحات

ویدیوی درس تحقیق در عملیات ۱ و ۲ - ویژه کنکور صنایع